ماشین کاری پره توربین گازی و ایمپلرها

ماشینکاری پره ( BLADE ) یکی از فعالیت های تخصصی در شرکت پیشرو صنعت دقیق به شمار می آید. محصولات ماشینکاری شده بسیار متنوع بوده و جهت نصب در توربین های گازی، آبی ، هوایی مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه نمونه های از پره ، ایمپلر و دیسک...