شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

بایگانی‌ها توانمندی ها و تولیدات - شرکت پیشرو صنعت دقیق

تولیدقطعات به روش تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک

با توجه به اینکه در اکثر صنایع بویژه در صنایع خودرو سازی انواع قطعات پلاستیکی و فلزی استفاده می شود و روش های ساخت متفاوتی برای هر ک ...

تولیدات در حوزه پزشکی – غذایی

از دیگر فعالیت های شرکت  فنی مهندسی پیشرو صنعت دقیق فعالیت درزمینه های پزشکی و غذایی و تولید قالب ها و لوازم مربوطه می باشد.

با توجه به تعدد قطعات ...

جیگ و فیکسچر سازی

مجموعه قطعاتی  که قسمتهای مختلف بدنه خودرو را در مجاورت یکدیگر بدون اختلاف سطح و بررسی جهت جوشکاری توسط نیروی کار انسانی یا ماشین آلات و ربات ها نگهداری می ...

پره توربین

پره های توربین و کمپرسور

پروسه ساخت پره های توربین و کمپرسور به تناسب عملکرد و جنس و دیگر پارامترها متفاوت می باشد. این توربین ها و کمپرسور ها در ...