شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

جیگ و فیکسچر سازی

مجموعه قطعاتی  که قسمتهای مختلف بدنه خودرو را در مجاورت یکدیگر بدون اختلاف سطح و بررسی جهت جوشکاری توسط نیروی کار انسانی یا ماشین آلات و ربات ها نگهداری می کند جیگ و فیکسچر گفته می شود.

مجموعه جیگ و فیکسچر شامل ده ها قطعه از قبیل Lockator , Clamps , Bracket , Pin bracket , Base , Pinol base , Sub base , welding brocket , lockating pin و … می باشند.

به طورکلی کاربرد فیکسچر نگه داشتن قطعات در کنار یکدیگر یا در موقعیتی خاص است.جیگ و فیکسرچر ها نه تنها در صنعت ماشین سازی بلکه در صنایع مختلفی کاربرد دارند .

در شرکت پیشرو صنعت دقیق، بدلیل همکاری های طولانی مدت با صنایع خودرویی در طول سالهالی اخیر، انواع فیکسچرهای مختلف جهت کنترل، جوشکاری و موارد خاص، طراحی و ساخته شده است.

نمونه ای فیکسچرهای کنترلی ساخته شده در شرکت پیشرو صنعت دقیق را در شکل زیر مشاهده می کنید.

نمونه ای فیکسچرهای کنترلی ساخته شده در شرکت پیشرو صنعت دقیق را در شکل زیر مشاهده می کنید.

نمونه ای فیکسچرهای جوشکاری ساخته شده در شرکت پیشرو صنعت دقیق را در شکل زیر مشاهده می کنید.