شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

ماشین کاری پره توربین گازی و ایمپلرها

ماشینکاری پره ( BLADE ) یکی از فعالیت های تخصصی در شرکت پیشرو صنعت دقیق به شمار می آید. محصولات ماشینکاری شده بسیار متنوع بوده و جهت نصب در توربین های گازی، آبی ، هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در ادامه نمونه های از پره ، ایمپلر و دیسک و روتورهای ماشینکاری شده نشان داده شده است.

پره توربین گازی

پره و دیسک موتورهای هوایی

ایمپلر

پره و دیسک موتور های هوایی

پره توربین آبی

پره توربین گازی