شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

ماشین کاری و ساخت انواع مجموعه ها و مکانیزم ها

ماشین کاری و ساخت انواع مجموعه ها و مکانیزم ها

در شرکت پیشرو صنعت دقیق، با توجه به تعدد دستگاه های فرز و تراش CNC امکان ساخت مجموعه ها و مکانیزم ها به صورت تکی و یا در تعداد بالا فراهم آمده است

دقت در ماشینکاری و کیفیت قطعه از اهداف شرکت پیشرو صنعت دقیق بوده و همواره در اولویت می باشد.

در ادامه بخشی از مجموعه هایی که به تازگی ماشینکاری و آماده مونتاز نهایی هستند نشان داده شده است.