تراش CNC انواع غلطک

در شرکت دانش بنیان پیشرو صنعت دقیق با استفاده از دستگاه تراش CNC - Traub با کارگیری قطر 320 میلیمتر در طول 1000 میلیمتر مجهز به ابزار زنده، امکان ماشینکاری انواع غلطک های فرم دار میسر می باشد نمونه های از غلطک های فرم دهی جهت استفاده در صنایع غذایی...