شرکت فنی و مهندسی پیشرو صنعت دقیق

شرکت پیشرو صنعت دقیق ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت و تولید

فرز کاری ۴ و ۵ محور

فرزکاری ۳ و ۴ و ۵ محور

فرزکاری ۳ و ۴ و ۵ محور قطعات پیچیده از جنس های مختلف با درنظر گرفتن تجهیزات و نیروهای متخصص، یکی از توانمندی های شرکت پیشرو صنعت دقیق به شمار می رود.

وجود دستگاه ها و تجهیزات به روز و با دقت بالا و با قابلیت کارگیری قطعات ظریف و سبک و همچنین حجیم و سنگین از نقاط قوت این شرکت می باشد.

فرزکاری ۴ محور همزمان پره توربین از جنس سوپر آلیاژ

    

      فرزکاری ۴ محور همزمان ایمپلر ها از جنس آلومینیوم

قطعات داخلی توربین های بخار